Info

Vad är en parabolantenn?

Parabolantenner är en vanlig typ av antenn.

En parabolisk antenn är en antenn som använder en reflektor som är formad som en grund skål. Dessa används för satellit-tv, radio, astronomi, mobiltelefoni och radar. De kan också användas för att förstärka signalen från en trådlös Internet-router. Parabolantenner kallas även för paraboliska antenner.

Den första parabolantennen skapades av Heinrich Hertz i slutet av 1880-talet. Hans tidiga design skapades genom att använda en sfär, av zinkplåt och trä. Hertz används en antenn för sändning av signaler och en annan för mottagning av signaler.

Hertz använde sin antenn för att bevisa förekomsten av elektromagnetiska vågor. Som ett resultat av denna och andra prestationer, är hans namn nu den term som används för radio och elektrisk frekvensmätningar. Dessa inkluderar hertz (Hz), kilohertz (kHz) och megahertz (MHz).

Dagens antenndesign är en förbättring av Hertz tidiga arbete. En parabolisk antenn kan både sända och ta emot signaler. En parabolisk antenn är en riktad antenn eftersom den sänder och tar emot signaler i endast en riktning. Skålen kallas därför en reflektor.

Reflektorn skapar en stor ytarea som antennen använder för att ta emot och sända signaler. Den innersta delen av skålen är vertex. Där reflektorn samlar in och förstärker de signaler som samlats in.

Den förstärkta signalen koncentreras till sändnings- och mottagningselementetet i brännpunkten, eller fokus, av den paraboliska antennen. Brännpunkten är vanligtvis mittemot botten av skålen. Elementet sänder signaler till och från apparaten som tar emot signalen, såsom en televisionsmottagare eller radio.

Avståndet mellan fokalpunkten och vertex kallas brännvidd. För en parabolantenn ska fungera ordentligt så måste brännvidden vara helt korrekt. Den är baserad på diametern på skålen. För att beräkna brännvidden, så tar man reflektorns diameter i kvadrat, och dividerar sedan det med 16 gånger djupet av reflektorn. Resultatet ger då rätt avstånd mellan brännpunkten och vertex.

Parabolantenner är vanligtvis monterade på ett tak, på sidan av en byggnad, eller på en ställning utomhus. De kan också placeras inomhus när de används med Internet-routrar. Enheten måste vara riktad åt rätt håll för att samla in och förstärka signalen. Vanligtvis så kommer apparaten som är ansluten till antennen att indikera antennsignalstyrkan. Detta hjälper användaren att rikta in antennen för att få en starkare signal.

Vill du veta mera och få en grundligare förklaring på vad en parabolantenn är och hur den fungerar så läs vår omfattande artikel om paraboler här.